Välkommen till Ingarö TK

Ingarö TK följer Folkhälsomyndighetens råd  och anvisningar avseende Covid 19 och vi ber samtliga att respektera dessa.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Datum att notera:

  • 3/7 Den årliga dubbelturneringen  med
    efterföljande buffé.

  • 14/8 Kräftdubbel

  • Protokoll från årsstämman kommer att finnas på hemsidan inom kort

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Frågor om turnering och hemsida besvaras av Anneli Armstrong
Tel: 0739415360
Nytt medlemskap, : Håkan Arnstad
Tel: 0735082838