Ingarö dubbeln 2019


Andra pristagarna i bakåt turneringen blev Andreas S & Anders S