Nytt medlemskap


Medlem intas i föreningen av styrelsen efter ansökan samt efter inbetald avgift

Avgiften är för närvarande (2017)

Inträdesavgift                                  1.200:-
Årsavgift                                             300:-
Nyckelavgift                                        100:-
Totalt                                                1.600

Avgiften skall inbetalas på klubbens postgirokonto  nr 41 79 59 – 4

Kontaktperson för nytt medlemskap är

Håkan Arnstad
Sjögrundsvägen 10
134 67  Ingarö
073-508 28 38
harnstad@gmail.com

Nyckel hämtas efter överenskommelse.