Styrelse


Titel Namn Telefonnummer E-post
Ordförande Håkan Arnstad 073-5082838 harnstad@gmail.com
Sekreterare Birgitta Wincrantz Sjödelius 0725-307736 bsjodelius@live.se
Kassör Bo Eiserman 0708-885480 bo.eiserman@telia.com
Ledamot Anneli Armstrong 0704-312654 anneli.armstrong@telia.com
Ledamot Kjell Windelhed 070-6271407 kjell@windelhed.se
Revisor Carina Löfgren
Cecilia Obermüller
Valberedning Cathrin Lang  0730-513367 cathrinlang@hotmail.com
Hassan Talari  070-8357060