Skip to content

Styrelsen

Håkan Arnstad

Ordförande

073-5082838

 

Birgitta Windcrantz Sjödelius

Sekreterare

072-5307736

 

Tiina Ranjbar Talari

Kassör

070-8356091

 

Harald Zetterquist

Ledamot

070-5455020

 

Kjell Windelhed

Ledarmot

070-6271407

 

Det går alltid bra att kontakta någon i styrelsen om ni har några frågor!
Vänliga hälsningar
Styrelsen Ingarö TK