Skip to content

STYRELSEN

Det går alltid bra att kontakta någon i styrelsen om ni har några frågor!

Vänliga hälsningar
Styrelsen Ingarö TK

Håkan Arnstad
Ordförande
073-5082838

Birgitta Windcrantz Sjödelius
Ledarmot
072-5307736

Tiina Ranjbar Talari
Kassör
070-8356091

Harald Zetterquist
Ledarmot
070-5455020

Kjell Windelhed
Ledarmot
070-6271407